Biuro Wyceny Nieruchomości

Ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Zakresem działania obejmujemy głównie województwo podkarpackie oraz województwa ościenne.

Wyceny nieruchomości

dokonujemy na podstawie posiadanych uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego nadanych przez Ministra Infrastruktury i rozwoju (nr upr. 6040 ).

Nasza oferta obejmuje wycenę:

domów i mieszkań, nieruchomości lokalowych, gruntów niezabudowanych, nieruchomości rolnych i leśnych, służebności, nieruchomości komercyjnych, innych nieruchomości.

Sporządzamy wyceny w celu

zabezpieczenia wierzytelności kredytowych, transakcji kupna – sprzedaży, postępowań administracyjnych (aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej), podatkowych i ubezpieczeniowych, …..

Rzeczoznawca Majątkowy Tomasz Homa

tel. 723 752 714; ul. Ks. Makary 1/64; 37-500 Jarosław

Podstawowym zakresem działalności firmy jest szacowanie nieruchomości. Ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Zakresem działania obejmujemy głównie województwo podkarpackie oraz województwa ościenne.
Wyceny nieruchomości dokonujemy na podstawie posiadanych uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego nadanych przez Ministra Infrastruktury i rozwoju (nr upr. 6040 ).
Zostaliśmy wpisani na listę biegłych sądowych z zakresu szacowania nieruchomości przy Sądzie Okręgowym w Przemyślu.
Posiadamy profesjonalne przygotowanie zawodowe oraz na bieżąco uczestniczymy w szkoleniach i warsztatach zawodowych w tym wymaganych przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu jako jedni z nielicznych na podkarpaciu jesteśmy wpisany na tzw. listę rzeczoznawców bankowych prowadzoną przez Związek Banków Polskich.
Biuro Wycen Nieruchomości zapewnia wykonywanie czynności związanych z określaniem wartości nieruchomości:wycena-niruchomosci

  • zgodnie z przepisami prawa;
  • stosowanie do zasad wynikających ze standardów zawodowych;
  • z zachowaniem reguł określonych w Kodeksie Etyki Zawodowej;
  • przy zachowaniu szczególnej staranności;
  • w sposób rzetelny, obiektywny i niezależny.

Współpracujemy z wieloma specjalistami branżowymi co umożliwia realizację zleceń indywidualnie dopasowanych do potrzeb naszych Klientów.