Biuro Wyceny Nieruchomości

Ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Zakresem działania obejmujemy głównie województwo podkarpackie oraz województwa ościenne.

Wyceny nieruchomości

dokonujemy na podstawie posiadanych uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego nadanych przez Ministra Infrastruktury i rozwoju (nr upr. 6040 ).

Nasza oferta obejmuje wycenę:

domów i mieszkań, nieruchomości lokalowych, gruntów niezabudowanych, nieruchomości rolnych i leśnych, służebności, nieruchomości komercyjnych, innych nieruchomości.

Sporządzamy wyceny w celu

zabezpieczenia wierzytelności kredytowych, transakcji kupna – sprzedaży, postępowań administracyjnych (aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej), podatkowych i ubezpieczeniowych, …..

Rzeczoznawca Majątkowy Tomasz Homa

tel. 723 752 714; ul. Ks. Makary 1/64; 37-500 Jarosław

Ceny usług wyceny nieruchomości uzależnione są od następujących czynników:cennik

  • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
  • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
  • kwalifikacji rzeczoznawcy majątkowego, a w szczególności jego kwalifikacji, ukończonych szkoleń specjalistycznych, studiów, seminariów z zakresu rynku nieruchomości i wyceny,
  • terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,
  • możliwości dotarcia do dokumentów źródłowych świadczących o stanie prawnym nieruchomości, stanie ewidencyjnym, przeznaczeniu lub dochodach z nieruchomości w przypadku podejścia dochodowego,
  • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, analizy rynku nieruchomości, opłaty i koszty w urzędach, podatki),
  • dodatkowych ekspertyz których zlecenie jest niezbędne do prawidłowego wykonania operatu szacunkowego (taki przypadek zachodzi bardzo rzadko),
  • stopnia rozpoznania przez rzeczoznawcę lokalnego rynku nieruchomości w chwili rozpoczynania wyceny.

Wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego określa umowa o wykonanie operatu szacunkowego. Cena usługi ustalana jest każdorazowo indywidualnie, w zależności od powyższych czynników.

Koszt wyceny, porad, konsultacji nie zależą od wartości nieruchomości, a wynik wyceny czyli wartość nieruchomości nigdy nie jest uzależniana od wynagrodzenia za usługę. Wycena jest opinią niezależną i obiektywną.