Biuro Wyceny Nieruchomości

Ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Zakresem działania obejmujemy głównie województwo podkarpackie oraz województwa ościenne.

Wyceny nieruchomości

dokonujemy na podstawie posiadanych uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego nadanych przez Ministra Infrastruktury i rozwoju (nr upr. 6040 ).

Nasza oferta obejmuje wycenę:

domów i mieszkań, nieruchomości lokalowych, gruntów niezabudowanych, nieruchomości rolnych i leśnych, służebności, nieruchomości komercyjnych, innych nieruchomości.

Sporządzamy wyceny w celu

zabezpieczenia wierzytelności kredytowych, transakcji kupna – sprzedaży, postępowań administracyjnych (aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej), podatkowych i ubezpieczeniowych, …..

Rzeczoznawca Majątkowy Tomasz Homa

tel. 723 752 714; ul. Ks. Makary 1/64; 37-500 Jarosław

Wycena nieruchomości to proces, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości, przy zastosowaniu różnych podejść, metod i technik. Przedmiotem szacowania są głównie nieruchomości, ale również inne składniki mienia.
Wartość nieruchomości określana jest przez rzeczoznawcę majątkowego w formie autorskiej, niezależnej i obiektywnej opinii zwanej operatem szacunkowym.
Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym i może być wykorzystywany tylko do celu, dla którego został opracowany. Termin jego ważności wynosi 12 miesięcy, licząc od daty sporządzenia. Po tym czasie aktualność operatu szacunkowego może potwierdzić jego autor poprzez umieszczenie w nim stosownej klauzuli.
Nasza oferta obejmuje wycenę:wycena-rzeczoznawca

 • domów i mieszkań
 • gruntów niezabudowanych
 • nieruchomości rolnych i leśnych
 • służebności
 • nieruchomości komercyjnych
 • innych nieruchomości.

Firma sporządza wyceny nieruchomości dla następujących celów:

 • transakcji kupna – sprzedaży, zamiany, negocjacji
 • zabezpieczenia kredytu bankowego
 • postępowań sądowych
 • zniesienia współwłasności
 • służebności przesyłu i gruntowych
 • skarbowo – podatkowych
 • rozliczenie nakładów poczynionych na nieruchomości
 • postępowań administracyjnych (aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej)
 • ubezpieczenia nieruchomości.